Wettelijke basis

De hoofdstukken 1.3 (veiligheid) en 1.4 (beveiliging) van de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code schrijven voor: dat personen die taken hebben met betrekking tot het vervoer, het laden en lossen van gevaarlijke stoffen met ingang van 1 januari 2010 zijn of worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer, het laden en lossen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Doelgroep

Medewerkers van scheepvaart-, cargadoor-, expeditie-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

Vooropleiding

Minimaal MAVO, VMBO of gelijkwaardig niveau.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de Engelstalige International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code met voorschriften voor het zeevervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm, inclusief transporttanks, tankwagens en bulkcontainers.

Afhankelijk van de wens van de klant komen de volgende onderwerpen in min of meerdere mate aan de orde:

• Internationale organisaties en internationale en nationale voorschriften;
• Gevaarseigenschappen en klassen;
• Structuur van de voorschriften;
• Bijzondere bepalingen;
• Vrijstellingen;
• Gebruik van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
• Kenmerking en etikettering van verpakkingen en transporteenheden;
• Documentatie;
• Stuwage;
• Scheiding (samenladingsverboden);

Bijzonderheden

De IMDG boeken krijgen de cursisten in bruikleen.

Locatie
Curieweg 11A
3208KJ Spijkenisse

Afsluiting

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Indien gewenst kan de cursus ook worden afgesloten met een toets.