VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES

06 83 80 52 92

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES

06 83 80 52 92

Inhuren van een veiligheidskundige

Freight Ship

Waarom een veiligheidsdeskundige inhuren?

In de Arbowet wordt omschreven dat er voort-durend aandacht moet zijn voor verbeteringen van arbeidsomstandigheden. Het is zelfs nood-zakelijk om het aantal ongevallen en ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.

Preventietaken horen door de werkgever te worden geregeld, maar indien er onvoldoende kennis is mag er gebruik worden gemaakt van een externe veiligheidsdeskundige. Michel van Marle Consultancy kan u hierbij helpen. Wij werken samen met kerndeskundige zoals HVK-ers en Arbeidshygi├źnisten, zodat uw RI&E getoetst kan worden. Ook kunnen wij u adviseren bij het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, met daaraan gekoppeld een Plan van Aanpak. Opleidingen zoals BHV en VCA behoren tot de mogelijkheden.

facebook 32 blk  linkedin 32 blk

 

ft splat

logo mvm