IMDG Consultant

Freight Ship

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen over zee moet volgens de richtlijnen van de IMGD Code verlopen. Bij ons kunt u advies inwinnen over geschikte opleidingen voor uw medewerkers.

Het is tevens mogelijk om ons in te huren als IMDG consultant. Wij ondersteunen en adviseren u op verschillende punten. Zoals nationale en internationale wetgeving en uitzonderingen die gelden voor de Verenigde Staten (CFR-49), het classificeren van gevaarlijke stoffen, advies over verpakkingen en gevaaretiketten, stuwage en segregatie, en het opmaken van de Multi Modal Dangerous Goods Form.

Gerelateerde cursussen