VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES

06 83 80 52 92

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES

06 83 80 52 92

Veiligheidsadviseur ADR/RID/ADN

Truck

Wanneer is een ADR /RID veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen noodzakelijk?

Ondernemingen die betrokken zijn bij het laden, lossen en het vervoer van gevaarlijke stoffen boven de vrijstellingen dienen een veiligheids-adviseur binnen de organisatie te hebben. Deze verplichting is opgenomen in het ADR hoofdstuk 1.8.

Om aan deze wettelijke eisen te voldoen kunt u ons inschakelen. Het kiezen voor een extern veiligheidsadviseur heeft meerdere voordelen. Zo is deze altijd op de hoogte van de laatste regels en wetten en heeft vaak een bredere kennis.

En dankzij de onafhankelijkheid heeft een externe veiligheidsadviseur vaak een kritischere kijk, wat het bedrijf ten goede komt.

Wat M. van Marle Consultancy doet:

  • ondernemers adviseren
  • controleren of de vervoersvoorschriften worden nageleefd
  • opstellen van jaarverslagen
  • analyse en rapportage van incidenten
  • gevarenbewustmaking van medewerkers
  • inspectie van het materieel
  • controleren van medewerkers of deze juiste trainingen hebben gevolgd
  • controleren van noodprocedures voor calamiteiten
  • controleren en opmaken van vervoersdocumenten voor gevaarlijke stoffen
  • Audits van uw opslag faciliteiten

Gerelateerde cursussen

facebook 32 blk  linkedin 32 blk

 

ft splat

logo mvm