VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES

06 83 80 52 92

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES

06 83 80 52 92

Freight truck

VEILIGHEIDSADVISEUR ADR/RID

Ondernemingen die betrokken zijn bij het laden, lossen en het vervoer van gevaarlijke stoffen dienen een veiligheidsadviseur binnen de organisatie te hebben.

Freight truck

IMDG CONSULTANT

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen over zee moet volgens de richtlijnen van de IMGD Code verlopen. Bij ons kunt u advies inwinnen over geschikte opleidingen voor uw medewerkers.

Freight truck

BEGELEIDING OPSLAG

Mocht u als bedrijf te maken krijgen met de opslag van gevaarlijke stoffen, hetzij als hoofdactiviteit of bijkomstigheid, moet u altijd voldoen aan de omvangrijke wet- en regelgevingen.

Freight truck

Specialist Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Het belang van goede begeleiding voor gevaarlijke stoffen is groot. Het brengt namelijk veel regelgeving en verantwoording met zich mee.

Freight truck

IATA/ICAO Consultant

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht moet volgens de richtlijnen van de IATA TI verlopen. Deze wet is complex en roept regelmatig vragen op.

Freight truck

Inhuren veiligheidskundige

Waarom een veiligheidsdeskundige inhuren? In de Arbowet wordt omschreven dat er voortdurend aandacht moet zijn voor verbeteringen van arbeidsomstandigheden.

Freight truck

Aanvragen Vergunningen

Een omgevingsvergunning aspect milieu is voor veel activiteiten vereist. Deze aanvraag is complex en omvat o.a. het analyseren van bedrijfsprocessen.

facebook 32 blk  linkedin 32 blk

 

ft splat

logo mvm