VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES

06 83 80 52 92

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES

06 83 80 52 92

Opslag lithiumbatterijen: PGS 37

Dat de opslag van Lithiumbatterijen risico’s met zich meebrengt is bekend. Wie te maken heeft met de opslag van bijvoorbeeld fietsaccu’s, autoaccu’s of bijvoorbeeld kleine smartphoneaccu’s kon tot voorheen zonder regels deze materialen opslaan, tot nu. Op 1 april 2022 is namelijk de PGS 37 norm in concept gepubliceerd, dé richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen.

PGS 37 norm voor opslag lithiumbatterijen

Richtlijnen voor de opslag van lithiumbatterijen is hard nodig. ‘’Er kleven namelijk grote risico’s aan het opslaan van lithiumbatterijen. Denk hierbij aan het instabiel worden bij overladen en diep-ontladen. Ook zijn hoge en lage temperaturen en een eventuele slag of stoot van invloed. Afhankelijk van de situatie brengt dit ernstige tot zeer ernstige gevaren met zich mee. Daarnaast is de opslag van lithiumbatterijen de laatste jaren enorm toegenomen door de grote vraag aan o.a. elektrische fietsen en elektrische auto’s.

PGS 37 verplicht?

We zien dat veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze het beste de opslag van lithiumbatterijen kunnen regelen en vooral hoe ze de veiligheidsrisico’s tot een minimum kunnen beperken. Lithiumbatterijenopslag valt namelijk niet onder de werkingssfeer van de PGS 15. Ook speelt de vraag bij veel bedrijven of de PGS 37 een verplichting is. 
Hoewel de PGS 37 een richtlijn/advies is en dus niet wettelijk verplicht kan het vanuit een ander perspectief wél een verplichting zijn;

Zorgplicht: Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer bestaat de zorgplicht. Dit wil zeggen dat je als organisatie verplicht bent om passende maatregelen te treffen om de nadelige gevolgen voor het milieu m.b.t. je bedrijfsactiviteiten te beperken of liever te voorkomen.

In de PGS-37 is een ondergrens en zolang u daar aan voldoet is de PGS-37 niet van toepassing. Energiedragers conform de bijzondere bepaling 188 van het ADR of sectie 2 van het ICAO, dus: 

 • Lithium ion batterijen van maximaal 100 Watt uur 
 • Lithium ion cellen van maximaal 20 Watt uur 
 • Lithium metaal batterijen met maximaal 2 gram metallisch lithium 
 • Lithium metaal cellen met maximaal 1 gram metallisch lithium per cel 
 • Hybride batterijen (lithium ion en lithium metaal) van maximaal 10 Watt uur en max 1,5 gram metallisch lithium.

Deze vrijstelling geldt tot max. 1000kg per brandcompartiment. Voor alle andere lithiumbatterijen is de PGS-37 direct van toepassing.

Aan PGS 37 voldoen

Om te voldoen aan de PGS-norm dien je aan een aantal belangrijke veiligheidseisen te voldoen. De volgende onderwerpen komen tijdens de audit aan bod; 

 • Bouwkundige maatregelen en voorzieningen;
 • Handelingen en werkzaamheden;
 • Geschiktheid van de stellingen;
 • Opslaglocatie;
 • Registratie en documentatie;
 • Opleiden en training van het personeel;
 • Veiligheid binnen de voorziening;
 • Brandveiligheid;
 • Blusmiddelen;
 • Noodplan, incidenten en calamiteiten.

De duur van het adviestraject is afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen/lithiumbatterijen die er in uw bedrijf wordt opgeslagen. Ook wordt er binnen de norm onderscheid gemaakt tussen nieuwe en refurbished batterijen.

Aan de slag?

Wil je meer weten over de PGS 37 of wil je direct aan de slag met het voldoen aan de norm? Onze adviseurs vertellen je er graag meer over!

Gerelateerde cursussen

facebook 32 blk  linkedin 32 blk

 

ft splat

logo mvm