Wettelijke basis

Het gebruik van deze lithiumbatterijen is zo’n gemeengoed geworden dat we niet stilstaan bij de gevaren van deze batterijen. Een nadeel van deze batterijen is de gebruikte chemische stoffen in de accucellen. Deze kunnen spontaan ontleden waarbij zeer hoge temperaturen en druk in de accu cel ontstaan. Deze ontledingsreactie noemt men “thermal runaway” – als de ontledingsreactie eenmaal gestart is kan deze niet meer gestopt worden en zal de gehele inhoud van de cel verbranden.

In de PGS-37 staat dat wanneer uw bedrijf deze batterijen opslaat en/of handelingen mee verricht de medewerkers getraind dienen te worden. Wij hebben hier een training voor ontwikkeld.

Doelgroep:

Medewerkers in een opslagvoorziening en showrooms waar handelingen worden verricht met lithiumbatterijen en lithiumbatterijen in apparaten

Inhoud:

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aanbod:

  • Werken en omgang met lithiumbatterijen;
  • Gevarenklassen en gevaarseigenschappen ;
  • Risico’s van lithiumbatterijen;
  • Soorten lithiumbatterijen;
  • Verpakkingen en kenmerken en etiketteren van verpakkingen met lithiumbatterijen;
  • Plichten van de betrokken partijen in de transportketen;
  • Opslag van nieuwe, gebruikte en beschadigde lithiumbatterijen;
  • Blusmiddelen;
  • Calamiteiten en incidenten;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Iedere cursist ontvangt een uitgebreide syllabus van de behandelde stof en na afloop van de training ontvangt de cursist een certificaat.