Wettelijke basis

De hoofdstuk 2 (KB 7 mei 2007 art 2 en 14.1 besluit 1 dec 1975) van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van goederen over de weg (ook over zee komt aan bod). De hoofdstukken 3, 9 en 10 schrijven voor dat personen die taken hebben met betrekking tot het vervoer, het laden en lossen van goederen worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer, en het laden en lossen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Doelgroep

Medewerkers van inspecties, rederijen, fabrikanten, scheepvaart-, cargadoor-, expeditie-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de nationale en internationale voorschriften voor het wegvervoer en zeevervoer van goederen in verpakte vorm, namelijk;

Europese richtlijnen over het zekeren van lading voor wegtransport (16 mei 2006)

 • VDI (Verenigde Duitse Ingenieurs)
  - Geeft richtlijnen voor het vastzetten van lading tijdens wegtransport
 • CTU (cargo transport unit)
  - Geeft advies en aanbevelingen over het beladen en vastzetten van lading in containers, op flats etc.
 • IMO (internationale Maritime organisatie)
  - Geeft advies en aanbevelingen voor de scheepsvaart.

Afhankelijk van de wens van de klant komen de volgende onderwerpen in min of meerdere mate aan de orde:

 • Waarom
 • Wat zegt de wet
 • Verantwoordelijkheid
 • Regels
 • Krachten
 • Invloeden op de bewegingen
 • Opbouw van het voertuig
 • Spanbanden en hulp middelen
 • Methoden
 • De berekening

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.