Het officiële ADR certificaat

Als gecertificeerde opleider, verzorgen wij de volledige opleiding voor het ADR certificaat. Er kan worden gekozen uit ADR basis en de modules tank, op aanvraag kunt ook de modules klasse 1 en klasse 7 volgen.

Onze opleidingen tellen mee voor de Code-95.

De opleiding wordt op doordeweekse werkdagen gegeven.

Doelgroep

Iedere beroepschauffeur die op grond van het Europees ADR-verdrag gevaarlijke stoffen vervoert met in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Cursus gevaarlijke stoffen ADR opleiding

De opleiding is afgestemd op de exameneisen van het CBR/CCV. Onze opleiding voldoet hiermee aan de Europese eisen die zijn gesteld aan opleidingsinstituten zoals in het ADR verdrag is opgenomen. Om het ADR certificaat te halen moet u slagen voor het basis examen.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de Engelstalige International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code met voorschriften voor het zeevervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm, inclusief transporttanks, tankwagens en bulkcontainers.

 • algemene voorschriften die van toepassing zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen;
 • de belangrijkste soorten van gevaar;
 • preventieve maatregelen en veiligheidsmaatregelen;
 • de te nemen maatregelen bij een ongeval;
 • brand en brandbestrijding;
 • het voorkomen van ongevallen en de bestrijding daarvan;
 • etikettering en kenmerking, ten behoeve van de gevaaridentificatie;
 • regels voor de chauffeur bij het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen;
 • samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container;
 • de te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen;
 • eisen aan de colli, de behandeling en stuwage.

Inhoud aanvullende module tank

 • het rijgedrag van voertuigen, met inbegrip van het bewegen van de lading;
 • bijzondere voorschriften met betrekking tot de voertuigen;
 • algemene theoretische kennis van de diverse uiteenlopende laad- en lossystemen van de voertuigen;
 • bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het gebruik van deze voertuigen (keuringsdocumenten, goedkeuringsmerktekens, kenmerking en etikettering, enz.)

Kosten & Duur

ADR Basis (14 uur nascholing) €420,-  
3 dagen verdeeld over 3 weken

ADR Basis + Tank (14 uur nascholing) €510,-
4 dagen verdeeld over 4 weken

Herhaling opleidingen

ADR Basis (14 uur nascholing) €380,- 
2 dagen verdeeld over 2 weken

ADR Basis + Tank (14 uur nascholing) €430,- 
3 dagen verdeeld over 3 weken

De opleiding ADR inclusief klasse 1 en 7 is op aanvraag te verzorgen.

Genoemde bedragen zijn:

 • exclusief BTW
 • exclusief aan- en afmeldkosten nascholing code 95 a € 24,25 per dag
 • inclusief ADR examens
 • inclusief lesmateriaal
 • koffie, thee, water en lunch