IMDG cursus, niveau veiligheidsadviseur

Doelgroep

Kantoormedewerkers en operationeel management van rederijen, scheepvaart-, cargadoor-, expeditie-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de Engelstalige International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code met voorschriften voor het zeevervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm, inclusief transporttanks, tankwagens en bulkcontainers.

 • Internationale organisaties en internationale en nationale voorschriften;
 • Gevaareigenschappen;
 • Structuur van de voorschriften;
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Identificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Bijzondere bepalingen;
 • Vrijstellingen;
 • Gelimiteerde hoeveelheden;
 • Gebruik van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Constructie en beproevingen van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Kenmerking en etikettering van verpakkingen en transporteenheden;
 • Documentatie;
 • Voorgeschreven informatie op het vervoerdocument;
 • Stuwage;
 • Scheiding (samenladingsverboden);
 • Verantwoordelijkheden van de bij het vervoer betrokken partijen;

Afsluiting

Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt, waaruit blijkt dat de cursist de cursus met goed gevolg heeft doorlopen.

Cursusdata:
 • Locatie Spijkenisse
 • Startdatum 21/09/2023 vervolgdagen, 28/09, 5, 12 en 19/10/2023
Duur: 5 dagen van 7 lesuren, exclusief huiswerk, verdeeld over 5 aansluitende weken van 09:00 – 16:00 uur.
Kosten:

€680,- p.p. ex BTW inclusief lunch, koffie, thee, en water.

Locatie:

Edisonweg 7-18

3208KB Spijkenisse