Doelgroep

Leidinggevende of medewerkers van haven-, distributie-, expeditie-, op- en overslagbedrijven of andere bedrijven waar gevaarlijke stoffen fysiek worden behandeld. In de milieuvergunning van deze bedrijven wordt voorgeschreven dat tijdens de werkzaamheden ten minste één deskundig persoon aanwezig moet zijn voor de bestrijding en preventie van incidenten met gevaarlijke stoffen.

Vooropleiding

Minimaal VMBO of gelijkwaardig niveau.

Inhoud

 • De cursus bestaat uit de volgende modules:
 • Gevaarseigenschappen, inclusief gebruik chemiekaarten;
 • Gebruik van verpakkingen en kenmerken en etiketteren van verpakkingen;
 • Kenmerken en etiketteren van de vervoerseenheid;
 • Documentatie;
 • Transport van vaste en vloeibare bulk;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Branden en blusmiddelen;
 • Betrokkenen en plichten in de transportketen;
 • Behandeling en bestrijding incidenten met gevaarlijke stoffen, theorie en praktijk;
 • Op- en overslagvoorschriften, inclusief richtlijn PGS 15;
 • Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen;
 • Gebruik kleine blusmiddelen, theorie en praktijk;
 • Gegaste container en geconditioneerd transport;
 • Examentraining

Afsluiting

Examinering en certificering wordt uitgevoerd door de divisie CCV van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Bijzonderheden

Geslaagden ontvangen van de CCV een certificaat Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen. Het certificaat is 5 jaar geldig en kan worden verlengd door vanaf een half jaar voor het verlopen van de geldigheid met goed gevolg een hercertificerend examen af te leggen. Voor het bevoegd gezag en de controlerende instanties geldt dit certificaat als bewijs dat men over het vereiste vakbekwaam-heidniveau beschikt.