Doelgroep

Personen die werkzaam zijn, of willen werken, voor bedrijven die gevaarlijke (afval)stoffen, vervoeren, ten vervoer aanbieden, ten vervoer aannemen, laden, lossen, overslaan, opslaan of distribueren en voor personen van overheidsinstanties die controle of toezicht uitoefenen op deze activiteiten. Ook is deze cursus uitermate geschikt voor personen die zowel taken van de veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen en de (Q)HSE manager willen gaan uitvoeren of ter ondersteuning van deze medewerkers.

Vooropleiding

Deelnemers hebben geen specifieke vooropleiding nodig wel dient de deelnemer te beschikken over minimaal een MBO werk- en/of denkniveau. Personen zonder gevaarlijke stoffen achtergrond dienen eerst de module inleiding gevaarlijke stoffen te volgen.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit diverse modules.

Modules

1) Inleiding gevaarlijke stoffen (Alleen voor cursisten zonder GS achtergrond)
2) ADR, RID, en IMDG niveau veiligheidsadviseur
3) Preventie medewerker & risico beheersing incl. RI&E, TRA, LMRA en werkvergunning
4) Milieuwetgeving
5) Brandbestrijding en calamiteiten training
6) PGS-15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen en PGS37-2 opslag lithiumbatterijen
7) BRZO & preventie zware ongevallen
8) Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen en gebruik van het Veiligheidsinformatieblad
9) Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie
10) Audits, rapporteren en ongevalsrapportage
11) Chemie
12) Inleiding ATEX
13) IATA DG

Tijdens de cursusperiode van de vereiste modules worden er een aantal bedrijfsbezoeken ingepland om zo de theorie in de praktijk te kunnen beleven en te zien.

Duur van de volledige opleiding:

14 maanden één ochtend van 09:00 – 14:00 uur per week, uitgezonderd de schoolvakanties.
Voor de lunch wordt gezorgd

Afsluiting

Tijdens de cursus worden de onderdelen modulair getoetst of d.m.v. van een opdracht afgerond. Bij voldoende resultaat wordt het diploma Dangerous Goods & HSE employee
uitgereikt door M van Marle Consultancy. Hiermee toont de deelnemer aan dat hij/zij in hoge mate kennis bezit van zowel ARBO zaken en het multi-modaal transport van gevaarlijke stoffen en op de hoogte is van de meest recente wet- en regelgeving
De mogelijkheid bestaat om het Certificaat Veiligheidsadviseur te behalen voor ADR, RID en ADN

Opleidingsmateriaal

De deelnemers ontvangen voor iedere module een werkboek en eventueel aanvullende boeken om de materie zo goed mogelijk te begrijpen en in de praktijk toe te passen.