Voor wie

Personen werkzaam bij of voor ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg/spoor of de daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat.

De taken van Veiligheidsadviseur zijn onder andere:

  • controlerende taak
  • veiligheidstaak
  • rapporterende taak

Vooropleiding

Minimaal VMBO of gelijkwaardig niveau. Kennis van de gevarenklassen

Cursusinhoud

• Inleiding ADR/RID
• Gevaarlijke stoffenlijst, bijzondere bepalingen, vrijstellingen (ADR/RID)
• WVGS, BVGS, VLG/VSG en algemene voorschriften
• Classificatie (ADR/RID)
• Gebruik van verpakkingen, UN Transporttank, Tankcontainer, Tankwagen enz. (ADR/RID)
• Procedures voor verzending (ADR/RID)
• Voorschriften voor constructie (ADR/RID)
• Voorschriften inzake vervoer, laden, lossen en behandeling ADR/RID)
• Bemanning, uitrusting en exploitatie (ADR)
• Voorschriften inzake de constructie en goedkeuring van voertuigen (ADR)

Afsluiting

Het examen wordt afgenomen door het CCV,onderdeel van het CBR, het examen bestaat per modaliteit (bijvoorbeeld wegvervoer) uit 40 meerkeuze vragen waarvan de laatste 10 een casus vormen. Men is geslaagd bij een score van 21 juist beantwoorde vragen van de eerste 30 en 7 juiste antwoorden van de casus.

Bij de herhalingsexamens vervalt de casus en bestaat het examen uit 40 onafhankelijk van elkaar gestelde vragen. Men is geslaagd bij een score van 28 juiste antwoorden.

Tijdens het examen moet u gebruik maken van de juiste wetgeving. Het certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar en kan 1 jaar voor afloop al verlengd worden.