Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen (basis)

De basiscursus Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen leidt op tot het certificaat Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen, dat ingevolge wettelijke bepalingen nodig is voor de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgegeven A, B, C of E erkenning luchtvervoer gevaarlijke stoffen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van afzenders, agenten, vrachtafhandelaren en luchtvaartmaatschappijen, die zich bezighouden met het gereedmaken of controleren van gevaarlijke stoffen die per vliegtuig vervoerd moeten worden.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Kennis van de Engelse taal is gewenst.

Cursusmateriaal

Aan de hand van de laatste editie van de Engelstalige IATA Dangerous Goods Regulations is het lesmateriaal ontwikkeld. Iedere cursist ontvangt een uitgebreid werkboek met oefenvragen om te worden voorbereid op het examen en een IATA boek in bruikleen.

Certificering

Deelnemers die het examen met een resultaat van minimaal 70% afleggen ontvangen een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport) erkend certificaat voor de categorieën 1, 3 en 6.
Desgewenst kan (bij een slagingspercentage van minimaal 80%) ook een registratie bij IATA in Montreal plaatsvinden. Aan deze registratie zijn echter kosten verbonden.

Ontwikkelaars

Deze cursus is ontwikkeld i.s.m. een IATA erkende opleider en voldoet aan de opleidingseisen van de ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air en de IATA Dangerous Goods Regulations.

 

Cursusdata:
  • Volledige cursus locatie Spijkenisse
  • Startdatum 08/09/2023 vervolgdagen 15, 22 en 29/09/2023
  • Startdatum 10/11/2023 vervolgdagen 17, 24/11 en 01/12/2023
  • Herhaling Spijkenisse
  • Startdatum 22/09/2023 vervolg dag 29/09/2023
  • Startdatum 24/11/2023 vervolg dag 01/12/2023
Duur: De basiscursus duurt 4 dagen. Herhaling duurt 2 dagen 09:00 - 15:30
Kosten:

€500,- incl. examen.

Herhaling €250,-

Herhalen? Bij ons mag u de gehele cursus voor het herhalingstarief volgen.

Locatie:

Edisonweg 7-18
3208KB SPijkenisse

 

Schiphol

Boeing Avenue 154

1119 PM Schiphol-Rijk